KZ TR İletişim

«Yüzyılın Bilgesi – Hoca Ahmet Yesevi» Uluslararası Bilimsel SempozyumuSempozyum Hakkında

Sempozyumun amacı: Orta Asya ve tüm Türk Dünyası’nda tanınan Hoca Ahmet Yesevi’nin mirasını incelemek, söz konusu sempozyum kapsamında yerli ve yabancı bilim adamlarının araştırmalarını ortak çerçevede birleştirmek ve şahsiyetin hikmetleri ile vasiyetlerini eğitim sistemine entegre etmeyi ele almaktır. Orta Çağ’da oluşan aydınlatma faaliyeti ve manevi entelektüel mirasın değerlerini ortaya çıkarmaktır. 


Sempozyumun içeriği: Sempozyum katılımcıları, Hoca Ahmet Yesevi’nin öğretilerinin günümüzde toplumun manevi, ahlaki ve kültürel gelişimindeki başarılarının temeli olarak tanınmasını ele alacaktır. Sempozyumda şahsiyetin eserlerindeki dil, edebiyat, sanat, kültür, din, felsefe vb. meseleleri tartışacak ve Orta Çağ yazılı verileri de araştırma alanlarından biri olarak değerlendirilecektir. Metnin dilsel, sözel ve iletişimsel rolünün belirlenmesine ve kategorik terim yapısının kapsamlı bir şekilde ele alınmasına dayanacaktır.  


Sempozyum başlıkları:

• Hoca Ahmet Yesevi’nin mirası ve manevi düşüncesi
• Hoca Ahmet Yesevi mirasının eğitim-öğretim sürecinde uygulanması
• Hoca Ahmet Yesevi eserlerinin felsefi ve eğitimsel önemi
• Orta Çağ’da metinlerin dili: çeviri, dil analizi
• Türk Dünyası’nda kültür ve sanat