KZ TR İletişim

«Yüzyılın Bilgesi – Hoca Ahmet Yesevi» Uluslararası Bilimsel SempozyumuSempozyum Bildiri Kitabı

«Yüzyılların Bilgesi Hoca Ahmet Yesevî» Uluslararası Sempozyumu’nun Bildiri Kitabı Yayımlandı!